Aasta 2024, väljalask JA141 - Peetri
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329364 Paide Vesi AS Arukraav PUH0511410 Peetri asula Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 6.1 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 5.8 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
  KHT KHT 150  
1 JAH pH pH 6-9 6 7.41 pH omaseire 20.02.2024 JAH