Aasta 2024, väljalask JA023 - Päinurme
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328962 Paide Vesi AS Pendi peakraav 1030000_2 PUH0510230 Päinurme Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 4.1 mg/l omaseire 30.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7 mg/l omaseire 30.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 59 mg/l omaseire 30.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.35 pH omaseire 30.01.2024 JAH