Aasta 2024, väljalask JA021 - Koigi
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328962 Paide Vesi AS Neeva kanal 1125900_1 PUH0510210 Koigi reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 13 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 23 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 76 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 52 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.5 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH