Aasta 2024, väljalask LA068 - Sutlepa
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328592 Haapsalu Veevärk AS Silma kraav (Sutlepa) 2039710_1 PUH0570680 Sutlepa Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
2 JAH BHT7 BHT7 40 16 mg/l omaseire 11.04.2024 JAH
5.3 mg/l omaseire 14.03.2024 JAH
2 JAH HEL Heljum 35 26 mg/l omaseire 11.04.2024 JAH
5 mg/l omaseire 14.03.2024 JAH
2 JAH KHT KHT 150 83 mg/l omaseire 11.04.2024 JAH
47 mg/l omaseire 14.03.2024 JAH
2 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 11.04.2024 JAH
7.3 pH omaseire 14.03.2024 JAH