Aasta 2024, väljalask LA041 - Pürksi
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328592 Haapsalu Veevärk AS Österby peakraav (Österby oja) PUH0570410 Pürksi reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 7.3 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 14 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 39 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 30 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.58 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH