Aasta 2024, väljalask VO016 - Väimela
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330049 VÕRU VESI AS Väiso peakraav 1004700_1 PUH0860160 Väimela reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3.9 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7.2 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 44 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 15 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.6 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH