Aasta 2024, väljalask VO017 - Parksepa
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330049 VÕRU VESI AS Väiso peakraav 1004700_1 PUH0860170 Parksepa reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 4.3 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 6.1 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 32 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 16 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.2 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH