Aasta 2024, väljalask VO018 - Puiga
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330049 VÕRU VESI AS Likkoja 1004600_1 PUH0860180 Puiga puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 0 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 9.2 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 0 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 10 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.25 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH