Aasta 2024, väljalask PO114 - Orava
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326952 VÕRU VESI AS Kamnitsa oja 1006600_2 PUH0651140 Orava Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 8.1 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 16 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 47 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7 pH omaseire 15.02.2024 JAH