Aasta 2024, väljalask LA027 - Kingu
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326271 Haapsalu Veevärk AS Ave-Martna peakraav 1106100_1 PUH0570270 Kingu reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 2.8 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 3 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
  KHT KHT 125  
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 16 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.11 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH