Aasta 2024, väljalask LV323 - Lasila
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KL-509884 Rakvere Vesi AS pinnas PUH0593230 Lasila RVP Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 3.9 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7.7 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 55 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.6 pH omaseire 23.01.2024 JAH