Aasta 2024, väljalask LV324 - Veltsi
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/332434 Rakvere Vesi AS Veltsi oja PUH0593240 Veltsi reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 13 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 17 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 120 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7 pH omaseire 23.01.2024 JAH