Aasta 2024, väljalask LV281 - Rakvere
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328140 Rakvere Vesi AS Soolikaoja Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH 7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034 1.7 µg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH 7440-38-2 Arseen (As) 0.01 0.084 µg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH 7440-50-8 Vask (Cu) 0.015 1 µg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH 7440-66-6 Tsink (Zn) 0.05 18 µg/l omaseire 05.02.2024 JAH
3 JAH BHT7 BHT7 15 3.3 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 02.01.2024 JAH
1 JAH FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1 0 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH FEN2 Kahealuselised fenoolid 15 0 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 0 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
2 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 02.01.2024 JAH
3 JAH KHT KHT 125 60 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
34 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
38 mg/l omaseire 02.01.2024 JAH
1 JAH NAF Nafta 1 0 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10 7.4 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
9.9 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
8.6 mg/l omaseire 02.01.2024 JAH
3 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 04.03.2024 JAH
7.5 pH omaseire 05.02.2024 JAH
7.4 pH omaseire 02.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.38 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0.35 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
0.12 mg/l omaseire 02.01.2024 JAH