Aasta 2024, väljalask LV422 - Ubja
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327393 Rakvere Vesi AS Toolse jõgi PUH0594220 Ubja reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 7.4 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 11 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 50 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 20.02.2024 JAH