Aasta 2024, väljalask PO128 - Räpina
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327068 REVEKOR AS Võhandu jõgi PUH0651280 Räpina Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 15 4.3 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 25 2.9 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 23 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45  
1 JAH pH pH 6-9 6 7.13 pH omaseire 04.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.2 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH