Aasta 2024, väljalask IV001 - Kohtla-Järve süvamerelask
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325554 JÄRVE BIOPUHASTUS OÜ Aa rand PUH0440010 Kohtla-Järve regionaalne reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH 108-88-3 Tolueen 0.05 0 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7439-92-1 Plii (Pb) 0.014 0.24 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7439-97-6 Elavhõbe (Hg) 0.001 0 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034 1.6 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7440-38-2 Arseen (As) 0.01 1.4 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7440-43-9 Kaadmium (Cd) 0.005 0.041 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7440-47-3 Kroom (Cr) 0.05 0.33 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 7440-50-8 Vask (Cu) 0.015 2.9 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
1 JAH 87-86-5 Pentaklorofenool 0.001 0 µg/l omaseire 12.01.2024 JAH
6 JAH BHT7 BHT7 15 7.6 mg/l omaseire 22.03.2024 JAH
4.8 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
5.8 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
6 mg/l omaseire 09.02.2024 JAH
6.6 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
6.2 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH
6 JAH FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1 0.0015 mg/l omaseire 22.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
0.0023 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
0.005 mg/l omaseire 09.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
0 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH
6 JAH FEN2 Kahealuselised fenoolid 15 0 mg/l omaseire 22.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 09.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
0 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH
6 EI HEL Heljum 15 16 mg/l omaseire 22.03.2024 EI
9 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
9 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
20 mg/l omaseire 09.02.2024 EI
4 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
10 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH
6 JAH KHT KHT 125 73 mg/l omaseire 22.03.2024 JAH
39 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
50 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
53 mg/l omaseire 09.02.2024 JAH
62 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
50 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH
6 JAH NAF Nafta 1 0.05 mg/l omaseire 22.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 09.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
0 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10  
6 JAH pH pH 6-9 6 7.5 pH omaseire 22.03.2024 JAH
7.5 pH omaseire 08.03.2024 JAH
7.6 pH omaseire 23.02.2024 JAH
7.4 pH omaseire 09.02.2024 JAH
7.6 pH omaseire 26.01.2024 JAH
7.6 pH omaseire 12.01.2024 JAH
6 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.15 mg/l omaseire 22.03.2024 JAH
0.2 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
0.17 mg/l omaseire 23.02.2024 JAH
0.22 mg/l omaseire 09.02.2024 JAH
0.2 mg/l omaseire 26.01.2024 JAH
0.17 mg/l omaseire 12.01.2024 JAH