Aasta 2024, väljalask RA015 - Kehtna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328665 Kehtna Vesi OÜ Pargioja 1110600_1 PUH0700150 Kehtna Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 2.3 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 21 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 14 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.1 pH omaseire 27.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.42 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH