Aasta 2024, väljalask VI760 - Mäeltküla
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KKL/318317 Rakvere Farmid AS Sooba oja 113980_1 PUH0847600 Rakvere Farmid, Mäeltküla reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 3 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 4.5 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 15 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 06.03.2024 JAH