Aasta 2024, väljalask VI201 - Kolga-Jaani
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331209 Põltsamaa Vesi OÜ Muraka kraav PUH0842010 Kolga-Jaani Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 7 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 12 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 32 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 19 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.48 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH