Aasta 2024, väljalask IV025 - Narva karjääri reovee puhasti
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KMIN-073 Enefit Power AS Mustajõgi 1063800_1 PUH0440250 Narva karjääri biopuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 8.6 mg/l omaseire 18.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 10.4 mg/l omaseire 18.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 29.2 mg/l omaseire 18.01.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 8.11 pH omaseire 18.01.2024 JAH