Aasta 2024, väljalask IV027 - settebassein nr 21
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KMIN-073 Enefit Power AS Metsküla oja PUH0440270 Settebassein nr 21 Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 15 1.3 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 25 2.8 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 7.2 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
1 JAH NAF Nafta 1 0 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 0.34 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.87 pH omaseire 16.01.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.017 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH