Aasta 2024, väljalask JO003 - Põltsamaa
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331040 Põltsamaa Vesi OÜ Põltsamaa jõgi 1030000_3 PUH0490030 Põltsamaa linna reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 BHT7 15 3 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
3 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
3 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 2.4 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
5.7 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
3.3 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
3 JAH KHT KHT 125 22 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
15 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
32 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 11 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
7.4 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
6.4 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
3 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 08.03.2024 JAH
7.5 pH omaseire 13.02.2024 JAH
7.5 pH omaseire 19.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.2 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
0.26 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
0.34 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH