Aasta 2024, väljalask RA003 - Kohila
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331387 Kohila Maja OÜ Kasekopli kraav 1096100_2 PUH0700030 Kohila reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
4 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 0 mg/l omaseire 02.04.2024 JAH
0 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
3 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
4.1 mg/l omaseire 03.01.2024 JAH
4 JAH HEL Heljum 25 0 mg/l omaseire 02.04.2024 JAH
0 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
6 mg/l omaseire 03.01.2024 JAH
4 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 60 mg/l omaseire 02.04.2024 JAH
34 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
45 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
50 mg/l omaseire 03.01.2024 JAH
4 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 3.5 mg/l omaseire 02.04.2024 JAH
2.9 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
4.5 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
9.9 mg/l omaseire 03.01.2024 JAH
4 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.3 pH omaseire 02.04.2024 JAH
7.3 pH omaseire 04.03.2024 JAH
7.1 pH omaseire 06.02.2024 JAH
7 pH omaseire 03.01.2024 JAH
4 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.15 mg/l omaseire 02.04.2024 JAH
0.086 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0.26 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
0.15 mg/l omaseire 03.01.2024 JAH