Aasta 2024, väljalask RA021 - Sutlema
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331387 Kohila Maja OÜ Maidla jõgi 1098300_1 PUH0700210 Sutlema Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 6.1 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 11 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 60 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.1 pH omaseire 06.02.2024 JAH