Aasta 2024, väljalask TL523 - Paemetsa heitvee vl
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328541 Harku Karjäär AS Lepiku kraav Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 15 0 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 25 0 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 0 pH omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1.5 0 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH