Aasta 2024, väljalask LV022 - Kase
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331966 Pandivere Vesi OÜ Edru peakraav 103080_1 PUH0590220 Rakke Kase Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
2 JAH BHT7 BHT7 25 7.7 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
7.7 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH HEL Heljum 35 22 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
22 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH KHT KHT 125 59 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
59 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 17 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
17 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH pH pH 6-9 6 7.6 pH omaseire 29.02.2024 JAH
7.6 pH omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.43 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
0.43 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH