Aasta 2024, väljalask LV023 - Salla
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331966 Pandivere Vesi OÜ Salla jõgi 1024600_1 PUH0590230 Salla Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
2 JAH BHT7 BHT7 40 8.7 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
8.7 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH HEL Heljum 35 11 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
11 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH KHT KHT 150 50 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
50 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2 JAH pH pH 6-9 6 7.6 pH omaseire 29.02.2024 JAH
7.6 pH omaseire 29.02.2024 JAH