Aasta 2024, väljalask IV117 - Narva HPJ
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KL-512749 Narva Vesi AS Narva jõgi 1062200_4 PUH0441170 Narva Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
4 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 7.4 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
10 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
9 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
7 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
4 JAH HEL Heljum 15 14 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
14 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
13.5 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
14.5 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
4 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 76 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
55 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
46 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
51 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
4 JAH NAF Naftasaadused 1 0 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
0 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10  
4 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.4 pH omaseire 22.02.2024 JAH
8 pH omaseire 08.02.2024 JAH
7.8 pH omaseire 25.01.2024 JAH
7.3 pH omaseire 11.01.2024 JAH
4 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.198 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
0.295 mg/l omaseire 08.02.2024 JAH
0.24 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
0.425 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH