Aasta 2024, väljalask TM351 - Anne biotiigid
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.KKL.TM-148737 Gren Tartu AS Emajõgi PUH0783510 Anne biotiigid EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 15 3 mg/l omaseire 12.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 15 9.7 mg/l omaseire 12.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 23 mg/l omaseire 12.03.2024 JAH
1 JAH NAF Nafta 1 0.02 mg/l omaseire 12.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10 4.6 mg/l omaseire 12.03.2024 JAH
1 EI Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 3.2 mg/l omaseire 12.03.2024 EI