Aasta 2024, väljalask TL017 - Tallinn RPJ süvamerelask
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KKL-509326 TALLINNA VESI AS Tallinna lahe osa EE_5 PUH7840170 Tallinna reoveepuhastusjaam Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH 7439-92-1 Plii (Pb) 0.014 0.09 µg/l omaseire 25.03.2024 JAH
0.11 µg/l omaseire 12.02.2024 JAH
0.09 µg/l omaseire 08.01.2024 JAH
3 JAH 7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034 4.7 µg/l omaseire 25.03.2024 JAH
3.1 µg/l omaseire 12.02.2024 JAH
2.8 µg/l omaseire 08.01.2024 JAH
3 JAH 7440-47-3 Kroom (Cr) 0.05 0.59 µg/l omaseire 25.03.2024 JAH
0.72 µg/l omaseire 12.02.2024 JAH
0.7 µg/l omaseire 08.01.2024 JAH
3 JAH 7440-50-8 Vask (Cu) 0.015 4.7 µg/l omaseire 25.03.2024 JAH
3.2 µg/l omaseire 12.02.2024 JAH
3 µg/l omaseire 08.01.2024 JAH
3 JAH 7440-66-6 Tsink (Zn) 0.05 35.1 µg/l omaseire 25.03.2024 JAH
31.7 µg/l omaseire 12.02.2024 JAH
30.9 µg/l omaseire 08.01.2024 JAH
  BHT7 BHT7 15  
  HEL Heljum 15  
  KHT KHT 125  
  NAF Nafta 1  
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10  
  pH pH 6-9 6  
  Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5