Aasta 2024, väljalask TM050 - Elva
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329740 Emajõe Veevärk AS Lammerdi kraav 1036200_1 PUH0780500 Elva reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
4 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 3.7 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
3.7 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
4.3 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
4.2 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
4 JAH HEL Heljum 25 6.3 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
6.3 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
5 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
6.1 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
4 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 40 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
40 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
24 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
24 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
4 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 7.4 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
7.4 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
15 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
19 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
4 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.1 pH omaseire 19.03.2024 JAH
7.1 pH omaseire 19.03.2024 JAH
6.7 pH omaseire 15.02.2024 JAH
7.3 pH omaseire 23.01.2024 JAH
4 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.45 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
0.45 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
0.23 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
0.38 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH