Aasta 2024, väljalask LV741 - Vao
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329549 Pandivere Vesi OÜ Vao kraav PUH0597410 Vao reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 0 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 0 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 36 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 5.8 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.1 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH