Aasta 2024, väljalask PO138 - Saverna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326059 VÕRU VESI AS Leevi jõgi 1047900_1 PUH0651380 Saverna Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3.8 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 5.7 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 29 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 27 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.7 pH omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.22 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH