Aasta 2024, väljalask PO135 - Valgjärve
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326059 VÕRU VESI AS Mikumõtsa oja 1047900_1 PUH0651350 Valgjärve Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 6.9 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 10 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 0 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.3 pH omaseire 21.02.2024 JAH