Aasta 2024, väljalask VA104 - Otepää
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329331 Otepää Veevärk AS Hundioja kraav 1036800_1 PUH0821040 Otepää Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 3.3 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
3.5 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 25 11 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
6.2 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
13 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 28 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
39 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
23 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 13 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
4.9 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
13 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.3 pH omaseire 08.03.2024 JAH
7.4 pH omaseire 07.02.2024 JAH
7.2 pH omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.13 mg/l omaseire 08.03.2024 JAH
0.3 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0.43 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH