Aasta 2024, väljalask VO045 - Kääpa
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330963 VÕRU VESI AS Võhandu jõgi 1003000_4 PUH0860450 Kääpa reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 0 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7.7 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 0 mg/l omaseire 19.02.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.3 pH omaseire 19.02.2024 JAH