Aasta 2024, väljalask JA034 - Fibenol heit- ja sademeveelask
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.ÕV/326748 Imavere Energia OÜ Taadikvere peakraav 1131600_1 PUH0001622 Fibenol OÜ reoveepuhastusjaam EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
6 EI BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 220 mg/l omaseire 26.03.2024 EI
250 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
110 mg/l omaseire 21.02.2024 EI
22 mg/l omaseire 06.02.2024 EI
4.9 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
7.5 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
6 EI HEL Heljum 15 67 mg/l omaseire 26.03.2024 EI
75 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
66 mg/l omaseire 21.02.2024 EI
33 mg/l omaseire 06.02.2024 EI
8 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
11 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
6 EI KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 250 590 mg/l omaseire 26.03.2024 EI
420 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
150 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
85 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
60 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
31 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
6 JAH NAF Naftasaadused 1 0 mg/l omaseire 26.03.2024 JAH
0.02 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
0.02 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
0.02 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
0.02 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
0.02 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
6 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10 1.7 mg/l omaseire 26.03.2024 JAH
4.8 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
2 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
10 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
3.1 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
1.3 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
6 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.1 pH omaseire 26.03.2024 JAH
7.2 pH omaseire 07.03.2024 JAH
7.5 pH omaseire 21.02.2024 JAH
7.8 pH omaseire 06.02.2024 JAH
7.6 pH omaseire 16.01.2024 JAH
7.6 pH omaseire 11.01.2024 JAH
6 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.6 mg/l omaseire 26.03.2024 JAH
1.9 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1.2 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1.7 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
0.21 mg/l omaseire 16.01.2024 JAH
0.26 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH