Aasta 2024, väljalask VI004 - Viljandi Kösti
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326521 Viljandi Veevärk AS Tarnakraav PUH0840040 Viljandi reoveepuhasti, Kösti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
  7439-92-1 Plii (Pb) 0.014  
  7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034  
  7440-38-2 Arseen (As) 0.01  
  7440-47-3 Kroom (Cr) 0.05  
  7440-50-8 Vask (Cu) 0.015  
  7440-66-6 Tsink (Zn) 0.05  
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 2.6 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
3.2 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
2 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 2.8 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
7 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
8.3 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 0 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH NAF Naftasaadused 1 0.07 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0.11 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 3.5 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
2.6 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
7.5 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.1 pH omaseire 04.03.2024 JAH
7.4 pH omaseire 06.02.2024 JAH
7.9 pH omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0.15 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
0.24 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH