Aasta 2024, väljalask HA053 - Jüri
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325766 ELVESO AS Jüripõllu kraav 1089200_4 PUH0370530 Jüri reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 3.3 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
0.99 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1.7 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH
3 JAH FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1 0.00499 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
0.00499 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
0.00499 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH
3 JAH FEN2 Kahealuselised fenoolid 15 0.00499 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
0.00499 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
0.00499 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 4 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
2 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
1.99 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 29 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
23 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
24 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH
3 JAH NAF Naftasaadused 1 0.599 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
0.599 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
0.599 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH
3 EI Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 21 mg/l omaseire 13.03.2024 EI
17 mg/l omaseire 27.02.2024 EI
19 mg/l omaseire 09.01.2024 EI
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.8 pH omaseire 13.03.2024 JAH
7.3 pH omaseire 27.02.2024 JAH
7.2 pH omaseire 09.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.13 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
0.12 mg/l omaseire 27.02.2024 JAH
0.097 mg/l omaseire 09.01.2024 JAH