Aasta 2024, väljalask PO116 - Aarna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KL-514056 PÕLVA VESI AS Jugooja PUH0001589 Aarna küla puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 8.2 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 17 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 121 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 07.02.2024 JAH