Aasta 2024, väljalask PO133 - Leevaku
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327778 REVEKOR AS Võhandu jõgi PUH0000054 Leevaku Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 3.1 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 4.2 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 17 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.92 pH omaseire 19.03.2024 JAH