Aasta 2024, väljalask PO131 - Linte
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327778 REVEKOR AS Krimmi kraav PUH0651310 Linte Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 3.3 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 3.6 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 15 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 6.87 pH omaseire 19.03.2024 JAH