Aasta 2024, väljalask PO136 - Ruusa
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327778 REVEKOR AS Võhandu jõgi PUH0651360 Ruusa Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 7.9 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 25 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 47 mg/l omaseire 19.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 6.84 pH omaseire 19.03.2024 JAH