Aasta 2024, väljalask TL021 - Tallinna Elektrijaam
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.KKL.HA-162843 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ Väo oja 1089200_4 PUH0001647 Tallinna Elektrijaama reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
2 JAH 7439-92-1 Plii (Pb) 0.014 0.28 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
0.17 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7439-97-6 Elavhõbe (Hg) 0.001 0.033 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
0.13 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034 5 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
6.9 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7440-38-2 Arseen (As) 0.01 0.47 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
0.58 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7440-43-9 Kaadmium (Cd) 0.005 0.056 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
0.069 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7440-47-3 Kroom (Cr) 0.05 0.58 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
0.56 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7440-50-8 Vask (Cu) 0.015 2.5 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
2.4 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
2 JAH 7440-66-6 Tsink (Zn) 0.05 36 µg/l omaseire 29.02.2024 JAH
35 µg/l omaseire 31.01.2024 JAH
  BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40  
  FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1  
  FEN2 Kahealuselised fenoolid 15  
2 JAH HEL Heljum 35 0 mg/l omaseire 29.02.2024 JAH
9 mg/l omaseire 31.01.2024 JAH
  KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150  
  MOSN Monooktüültina-katioon (MOT) 0  
  NAF Naftasaadused 1  
  pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6